Przykłady dziedziczenia genów przez kolejne pokolenia


Czyli nie tylko geny determinują naszą przyszłość – nie tylko DNA jest naszym przeznaczeniem. Dlatego epigenetyka stała się bazą do stworzenia produktów, które zostały tak zaprojektowane, aby zawarte w nich składniki zarówno chroniły materiał genetyczny zarodka (DNA Protection Formula) w początkowych etapach ciąży, jak również miały wpływ na zdrowie i rozwój płodu w okresie ciąży, jak i później w dorosłym życiu dziecka (Epigenetic Nutriton Plan).

Z dostępnych danych naukowych wiemy, że to w jaki sposób odżywia się matka podczas ciąży ma  kolosalny wpływ na rozwój i zdrowie jej dziecka nie tylko podczas okresu płodowego, ale także już w wieku dorosłym.  Kształtujące się w tzw. okresach krytycznych zawiązki organów dostosowują się do warunków dobrobytu lub niedoboru składników odżywczych w macicy, tym samym kształtuje się ich wydolność czy też podatność na schorzenia. Jest to tak zwane programowanie żywieniowe znane pod bardziej komercyjną nazwą teorii 1000 pierwszych dni od momentu poczęcia. 

Epigenetyka jest młodą dziedziną nauki, ale te 20 ostatnich lat przyniosło szereg publikacji, które pokazują dowody naukowe i korzyści, jakie może przynieść modyfikacja diety w okresie ciąży na przyszłe życie dziecka. Zmiany powstają na poziomie ekspresji genów, bez wpływu na strukturę DNA. Są one inicjowane przez grupy metylowe dostarczane z dietą (np. kwas foliowy, cholina, metylkobalamina), które tak zmieniają położenie w przestrzeni, że ma to wpływ na odczytywanie kodu genetycznego, a co za tym idzie aktywność pewnych istotnych dla funkcjonowania organizmu genów. Dzięki temu dochodzi do zmiany na poziomie komórek, całych organów, które mogą wpływać na przyszłe zdrowie dziecka i podatność na choroby cywilizacyjne w życiu dorosłym np. choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu II, otyłość, niektóre nowotwory, choroby autoimmunologiczne.

Literatura podaje szereg przykładów dziedziczenia epigenetycznego i warto je tutaj dla lepszego zobrazowania tego pojęcia przytoczyć:

  • Pszczoły robotnice i pszczoła królowa – mimo, że mają taki sam garnitur genowy, różnią się wyglądem, długością życia i rolą jaką pełnią w środowisku. To co je też różni to dieta w okresie kiedy są larwami. W królową rozwinie się tylko ta larwa, która w tym okresie jest żywiona mleczkiem pszczelim bogatym w substancje metylujące, które mają wpływ na odczytywanie kodu genetycznego.
  • Myszy agouti – jest to ciekawy model zwierzęcy, który posiada taki sam zestaw genów, czyli tak jak bliźnięta jednojajowe, powinny wyglądać tak samo. Jednak tak nie jest. Dlaczego? Na wygląd myszy oraz ich długość życia wpływa dieta, która była spożywana przez ich matki w okresie ciąży. Myszy o żółtej barwie sierści, otyłe i bardziej podatne na nowotwory rodziły się w momencie, kiedy matka była karmiona zwykłą karmą. Natomiast myszy o prawidłowej masie ciała, z brunatnym futerkiem i żyjące dłużej rodziły się myszom-matkom, których pokarm w czasie ciąży był wzbogacany m.in. przez cholinę. 
  • Populacja Överkalix – dane osób z tej niewielkiej parafii szwedzkiej z XIX wieku dostarczyły niezwykłych dowodów, jak tryb życia dziadków może wpływać na zdrowie ich wnucząt. Okresy niedoboru żywności ze względu na słabe zbiory były przeplatane czasem obfitym w pożywienie. Okazało się, że drastyczne zmiany w dostępności pokarmu wpływały negatywnie na długość życia dzieci oraz wnuków. Jest to dowód, że stan odżywiania również jest dziedziczony przez kolejne pokolenia, bo ma wpływ nie tylko na organy rozwijającego się płodu, ale także na komórki rozrodcze.
  • Okres głodu w Holandii - odkrycie powiązania między niedoborem/nadmiarem substancji odżywczych możliwe było m.in. dzięki specyficznej grupie kobiet, które rodziły dzieci podczas głodu w Holandii (listopad 1944- maj 1945). Niedożywienie matki w początkowym okresie ciąży skutkowało podwyższonym ciśnieniem u jej dorosłego dziecka oraz zwiększeniem predyspozycji do otyłości. Z kolei niedobory żywieniowe podczas II i III  trymestru skutkowały zaburzeniami pracy nerek oraz cukrzycą typu II. Analiza próbek krwi od kilkuset osób urodzonych podczas głodu w Holandii wykazała, że niedożywienie matki na wczesnym etapie ciąży (1-10 tydzień) skutkowało trwałymi zmianami w schemacie metylacji DNA u badanych 59-latków. 
  • Populacja kobiet z Gambii – to praca opublikowana niedawno, która wykazuje różnice w metylacji DNA w zależności od pory deszczowej lub suchej, w której kobiety zachodziły w ciążę. Jest to kolejne badanie potwierdzające mechanizmy epigenetyczne u ludzi i wskazujące, że odżywianie w okresie ciąży kształtuje „odczytywanie kodu genetycznego”, co bezpośrednio przekłada się na rozwój i zdrowie dziecka. Szczególnie istotne są tu składniki dostarczające reszt metylowych i wpływające na stabilność DNA czyli kwas foliowy, metylokobalamina, cholina.